note to self

Jag är stark
jag orkar
jag måste
kämpa
se styrkan i mig självRSS 2.0